PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE PENTRU MEMBRI, GIRANȚI ȘI COLABORATORI

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Alba Iulia prelucrează datele personale în calitate de prestator servicii, conform cu Regulamentul (UE) 2016/679(GDPR) și legislația în vigoare.

1. Categorii de date cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal avute în vedere, reprezintă orice informații referitoare la clientul C.A.R.P., ca de exemplu: nume, prenume, codul numeric personal, adresa de corespondență, adresa locului de consum, numărul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar, numărul contractului de împrumut, colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, utilizarea, dezvăluirea către terți sau instituții ale statului prin transmitere, sau în orice alt mod, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

2. Securitatea datelor

C.A.R.P. Alba Iulia utilizează diverse măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenționat.

3. Scopul colectării datelor cu caracter personal de către C.A.R.P. Alba Iulia

Scopul colectării datelor cu caracter personal la încheierea contractelor de împrumut, inclusiv a giranților și înscrierea de noi membrii, acordarea de ajutoare nerambursabile, operarea procurilor notariale în relațiile cu membri, servicii sociale prestate, calitatea de salariat, colectarea eventualelor debite și recuperare a creanțelor atât pe cale amiabilă cât și prin intermediul acțiunilor în instanță, servicii de comunicații electronice, distribuire de corespondență către membri sau giranți utilizând diferiți prestatori de servicii poștale, arhivarea datelor cu caracter personal.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Datele înregistrate sunt utilizate de către instituția noastră, cu bună-credință, în scopuri legitime și cu respectarea cerințelor tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală dar și confidențialitatea informațiilor.

5. Durata procesării datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cât timp se prestează serviciile indicate, pana la scoaterea din evidenta a membrilor(retrași, decedați, transferați) sau pana la finalizarea termenului de arhivare.

6. Drepturile utilizatorului în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform Legii nr. 677/2001 clientul/utilizatorul beneficiază de dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, are dreptul de a se opune oricând prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicitate ștergerea/modificarea datelor.

Refuzul clientului/utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va reflecta numai asupra prelucrării datelor în scop de marketing, reclamă și publicitate, măsurarea gradului de mulțumire față de serviciile prestate de C.A.R.P. Alba Iulia. Refuzul nu se poate aplica în ceea ce privește executarea contractelor încheiate, colectarea debitelor, recuperarea creanțelor atât pe cale amiabilă cât și prin intermediul acțiunilor în instanță, ori distribuirea de corespondență către client, girant.

Potrivit prevederilor RGPD 379/2006/UE a fost desemnat Responsabilul cu Protecția Datelor care poate fi contactat la adresa de e-mail: carpalbaiulia@gmail.com, la telefon: 0258 810553 sau la sediul din Alba Iulia, Str. Teilor nr. 10.