CAR PENSIONARI Alba Iulia organizează, pentru membrii săi,

ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI DE AGREMENT


  • vizitarea de muzee si monumente istorice;
  • pelerinaje religioase la locurile de cult;
  • spectacole artistice;
  • expozitii, seri literare si alte manifestari de folosire in mod placut a timpului liber;
  • cercuri sau cluburi;
  • sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii pentru doamnele care fac parte din rândul membrilor CARP;
  • sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, în fiecare an, de 1 Octombrie.