Ajutoare de Înmormântare

C.A.R.P. Alba Iulia acorda in conditiile prevazute in Statutul Casei si in limitele sumelor aprobate anual de A.G.R. Ajutoarele de inmormantare se acorda la propunerea Consiliului Director., în următoarele condiții:

  • se acorda urmasilor celor decedati, respectiv persoanei care a fost imputernicita sau care a suportat cheltuielile de inmormantare si prezintă:
    • certificatul de deces;
    • carnetul de membru al C.A.R.P. al decedatului;
    • actele doveditoare de suportare a cheltuielilor de inmormantare.
  • Plata ajutorului se aproba de Directorul Economic;
  • cuantumul ajutorului pentru inmormantare se plateste in functie de vechimea in C.A.R.P. si de suma contributiei lunare platite de la inscrierea in C.A.R.P. si pana la deces;
  • membrilor Casei, transferati de la CAR Salariati, li se acorda ajutor de deces de la data inscrierii in C.A.R.P. Alba Iulia. In caz de transfer al unui membru C.A.R.P. Alba Iulia in alt CARP, daca survine decesul acestuia in interval de maxim o luna de la data transferului, plata ajutorului de deces se acorda de catre C.A.R.P. Alba Iulia;
AJUTOARE DE INMORMANTARE