Tipuri de ajutoare nerambursabile


Membrii CARP ALBA IULIA pot beneficia de următoarele tipuri de ajutoare nerambursabile:

  • Ajutoarele nerambursabile pentru membrii C.A.R.P. care se afla in situații deosebit de grele din punct de vedere material;
  • Ajutoarele nerambursabile pentru membrii C.A.R.P care se afla in situatii deosebit de grele din punct de al sănătății;
  • Compensarea parțiala a costului biletului de tratament balnear pentru membrii Casei, pensionari;
  • Sărbătorirea și premierea unor membrii care au o vechime mare în CARP, cu ocazia unor aniversări sau activități sociale organizate de Consiliul Director.

Cuantumul maxim al ajutoarelor nerambursabile și condițiile de acordare a acestora sunt stabilite prin regulament de către Consiliul Director în baza hotărârii Adunării Generale a Reprezentanților.

Aceste ajutoare se acorda în cuantumul prevazut de Regulamentul întocmit de C.D.

SOLIDARITATE carp alba iulia